Friday, 13 September 2013

Bank Of Baroda

दिग्रस व यवतमाळ आणि कळब  banking start   
Mahainline yavatmal    form:-Ramkumar Khode cell no 9552901102

Thursday, 14 March 2013

बँकिंग F.I


ग्रामपंचायत मध्ये कॉम्पुटर डाटा एन्ट्री करणाऱ्या माझ्या मित्रांसाठी
1) Attendance साठी 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2) GSK (संग्राम कक्ष )- डाटा एन्ट्री करणे साठी उदा. रहिवाशीई.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 ) [ Aria Profiler ] गाव पातळीवर भौगोलिकशैक्षिणिक,  ई माहिती भरणे साठी [This is New Site]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4) e-mail पाहणे / करणे साठी
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5) PRIYASOFT  मध्ये डाटा एन्ट्री करणे साठी
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6) नॅशनल पंचायत डिरेक्टरी / लोकल गवर्नमेंट डिरेक्टरी
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7)  प्लन प्लस साठी
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8) अॅक्शन सॉफ्ट 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9) National Asset Directory साठी 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10) Service Delivery (ServicePLUS) साठी 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
11) सोसीअल ऑडित साठी
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
12)  ट्रेनिंग साठी मॅनेजमेंट साठी
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
13) गावची वेब साइट ( नॅशनल पंचायत पोर्टल) यात तुमेचे गाव निवडा  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14)online Sangram soft
         http://sangram.co.in

.........................................................................
15) csc online ..


16)http://www.indianentrepreneurs.org/
) GIS (geog इन्फॉर्मेशन सिस्टम)
    Gis Site  लवकरच येत आहे
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
****तसचे कांही महत्वाच्या साइट आणि सॉफ्टवेअर ****
1. रोजगार हमी योजना (नरेगा) - http://www.Nrega.nic.in
2. आंगणवाडीhttp://www.nss.maharashtra.gov.in
3. e-Tender
4. Sangram Soft
5. Indira Awas
New F.I....
नवीन बँकिंग  फायनास साठी  आहे 
आपल्याकडील चालू होयची आहे.

दिग्रस ग्रामपंचायत संगणक परिचालका साठी .........